Izaberite stranicu

Plaćanje članarine Privrednoj Komori za 2020 godinu

}

24. avgusta 2020.

l

RačuNS-Keepers

o

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članarina se plaća prema veličini pravnog lica plaća u skladu sa razvrstavanjem pravnog lica na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2018. godini.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na:

–tekući račun Komore broj 205–2238–67 kod Komercijalne banke AD Beograd,

–sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i

–pozivom na broj 651 – PIB uplatioca.

Oslobađanje od plaćanja članarine za članove PKS nad kojima je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa ovom odlukom, u visine utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja, i to:

u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine.

Na sajtu Privredne komore Srbije postoji kalkulator za obračun iste.

http://www.inwestserbia.com/Srpski/HMeni/KalkulatorClanarine.php

Ukoliko imate pitanja, pišite nam...

Da li ste pročitali i …

Obaveštenje o pomeranju rokova

Obaveštenje o pomeranju rokova

Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na...

Call Now ButtonPOZOVITE NAS