Izaberite stranicu

Samooporezivanje fizičkih lica koji primaju uplate iz inostranstva

}

13. oktobar 2020.

l

RačuNS-Keepers

o

Poreska uprava Srbije je saopštila da je utvrdila da poreski obveznici, fizička lica koja ostvaruju prihode pružanjem usluga stranim fizičkim i pravnim licima za razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, grafičkog dizajna, zatim jutjuberi, influenseri, freelanceri, ne plaćaju porez i druge doprinose.

S tim u vezi Poreska uprava je pozvala sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave da pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Ukoliko fizička lica ostvaruju prihode radeći za pravna ili fizička lica koja nemaju ogranak ili predstavništvo u Srbiji, dužni su da sami obračunaju i plate porez. Visina poreza zavisi od: iznosa ostvarenog prihoda, vrste usluge po kojoj ostvaruju prihod, da li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu itd. Na oporezivanje ne utiče da li devizni prilivi za pružene usluge stižu preko PayPall-a ili direktno na devizni račun.

Obaveze fizičkog lica su da u roku od 30 dana od dana kada im legne uplata podnese poresku prijavu na obrascu PP OPO i plati porez kao fizičko lice. Poreska prijava se mora podnositi pojedinačno za svaku uplatu iz inostranstva.

Postoje dva osnovna načina na koji se vrši obračun za plaćanje poreza fizičkih lica. Osnovna razlika je u tome da li fizičko lice ima dodatni posao, ili je nezaposlen.

Poreska prijava se podnosi na dva načina: u elektronskom obliku putem portala e- porezi i u papirnom obliku neposredno nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta.

 

 

Ukoliko imate pitanja, pišite nam...

Da li ste pročitali i …

Obaveštenje o pomeranju rokova

Obaveštenje o pomeranju rokova

Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na...

POZOVITE NAS