Izaberite stranicu

Naše usluge

Paketi računovodstvenih usluga:

 OSNIVANJE od 30 eur
 PAUŠALCI od 30 eur/mes
PREDUZETNICI od 60 eur/mes
PRIVREDNA DRUŠTVA od 100 eur/mes
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA od 60 eur/mes
KONSALTING USLUGE 50 eur/sat
DODATNE USLUGE od 8 eur/ po angažovanju

Cene mogu biti korigovane u zavisnosti od poslovanja pravnog lica i preciziraju se po dogovoru osnovnim ugovorom.

Korekcije cene zavise od: vrste delatnosti, broja zaposlenih, da li je obveznik pdv-a, broja primljenih i izdatih  računa, broja osnovnih sredstava itd.

Računovodstvene usluge:

Knjiženje poslovne dokumentacije

Evidentiranje osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije

Obračun PDV-a

Obračun svih ostalih poreskih obveza, izrada i predaja poreskih prijava elektronskim putem

Prijave, odjave radnika kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose

Obračun zarada i naknada zarada

Izradu M-4 obrazaca

Upis radnog staža

Korespodenciju sa Poreskom Upravom

Izrada i predaja završnog računa i poreske prijave

Računovodstvo za poljoprivredna gazdinstva

Dodatne usluge

Prijava i odjava zaposlenih

Obračun zarada za subjekte koji ne vode poslovne knjige

Razni izveštaji

Savetovanje

Da li ste spremni za saradnju?

Pošaljite upit

11 + 10 =

POZOVITE NAS