Izaberite stranicu

Vlada usvojila uredbe za sprovođenje ekonomskih mera podrške privredi

}

28. jun 2020.

l

RačuNS-Keepers

o

Vlada Srbije usvojila je tri uredbe, kojima se precizira pravni okvir za sprovođenje mera državne pomoći iz najavljenog ekonomskog paketa vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijarde evra.

Na sednici Vlade Republike Srbije, 10.04.2020. godine, usvojene su tri uredbe koje predstavljaju pravni okvir za implementaciju Programa podrške privredi u cilju smanjenja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19.

Usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 kao i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

Ministarstvo finansija objavilo je i Uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Ministar finansija Siniša Mali je nakon sednice Vlade rekao da primena ekonomskih mera počinje već u ponedeljak (13.04.) i da će svi zainteresovani moći da se prijave, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavaju.

Takođe, ministar je najavio da će biti objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti, a do kraja nedelje će biti završen i pravni okvir za garantnu šemu za podršku privredi, odnosno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Kako je dodao, vrednost kredita koji će biti plasirani na taj način je dve milijarde evra, i to je novac za koji će država garantovati. Novac će im biti na raspolaganju u aprilu.

Prva uredba odnosi se na mere poreske politike i direktnu pomo HYPERLINK „https://ras.gov.rs/uploads/2020/04/uredba-fiskalne-pogodnosti-54-20.pdf“ć privatnom sektoru. Mere podrazumevaju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za preduzeća u privatnom sektoru, tokom trajanja vanrednog stanja, a u periodu od tri meseca, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa početkom najranije od 2021. godine. Mera se odnosi na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021.godine. Plaćanje ove poreske obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate. Takođe, odlaže se plaćanje i akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu. Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste merepropisane ovom uredbom, pod uslovom da, počev od 15.03.2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto.

Druga uredba se odnosi na finansijsku podr HYPERLINK „https://ras.gov.rs/uploads/2020/04/uredba-utvrdjivanje-pfp-54-20.pdf“šku privrednim subjektima za održavanje likvidnosti, a biće izdvojeno 24 milijardi dinara za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj. Osnovni cilj je da se obezbedi podrška preduzećima za nabavku obrtnih sredstava i podrška za održavanje tekuće likvidnosti u cilju izmirivanja obaveza nastalih prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi. Pravo na korišćenje sredstava imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu. Uslov će biti da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Tre HYPERLINK „https://ras.gov.rs/uploads/2020/04/uredba-hov-54-20.pdf“ća uredba se odnosi na izdavanje dužničkih hartija od vrednosti, njome se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Ukoliko imate pitanja, pišite nam...

Da li ste pročitali i …

Plaćanje članarine Privrednoj Komori za 2020 godinu

Plaćanje članarine Privrednoj Komori za 2020 godinu

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda. Članarina se plaća prema veličini pravnog lica plaća u skladu sa razvrstavanjem pravnog lica na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg...

POZOVITE NAS